Digi4VET: AR en 3D printen als onderdeel van bloemopleidingen bij zone

Afgelopen 3 en 4 juni waren de testdagen van het internationaliserings-/Erasmus KA2 project Digi4VET; 28 juni is het project gepresenteerd. Met Digi4VET hebben we ingezet op het gebruik van nieuwe technologieën (AR, 3D Printen, sales 4.0) bij onze nieuwe bloemopleidingen. Ik heb daar eerder wat over geblogd.
Bij het project waren ook een chemie-opleiding in Dresden en een schildersopleiding in Brussel betrokken.

Kern van de gedachte is dat technologie zowel een middel, als een doel kan zijn. Bijvoorbeeld: 3D printen als onderdeel van een creatief proces, waarin je leert samenwerken en omgaan met materialen. Maar het doel kan ook zijn tot een mooi ontwerp te komen, bijvoorbeeld als een alternatief grondwerk voor bloemstukken.
Zo kan Augmented Reality ook worden ingezet als bijvoorbeeld de ‘IKEA-app’, waarin je bloemstukken en een ‘green wall’ visualiseert in een bestaande omgeving. Maar we hebben ook een app ontwikkeld waarin het leeraspect is meegenomen: wat is de invloed van zon/licht, luchtvochtigheid en wind/tocht op bepaalde planten?

3D Printen en AR vormen de eerste twee van vier modules. De derde module gaat over hoe je de nieuwe technologie in de bloemenbranche in kunt zetten. Omdat de modules zijn bedoeld voor docenten, kreeg deze vraag een behoorlijk ‘meta’-niveau: hoe laat je docenten nadenken over hoe zij studenten kunnen laten nadenken over het gebruik van nieuwe technologieën als ondernemer in de bloemenbranche? Welke mogelijkheden zie je voor je?

In eerste instantie had ik daar zelf ook niet zo’n beeld bij, totdat ik bloemstukken verrijkt met AR zag (filmpjes bij een bloemstuk voor Valentijnsdag), green wall ontwerpen, allerlei zelf ontworpen 3D geprinte materialen voor in de verkoop in een bloemenwinkel, bloemstukken ontworpen met autocad, en 3D geprint grondwerk (in plaats van het eeuwige steekschuim). Eigenlijk veel meer dan ik zelf voor mogelijk had gehouden.

 

(3D geprint bouquet. bron: joshharker.com)

De vierde module is daarom een docentenhandleiding geworden en gaat vooral in op hoe je AR en 3DP in je eigen onderwijs kunt inzetten. Wanneer je daar nog meer over wilt weten ligt onder het gehele project een manual over de samenhang tussen technologie, je vakkennis en pedagogiek/didactiek. TPACK komt daar onder meer in voorbij.

Een project waar we wel een paar jaar aan hebben gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. Nog even de laatste puntjes op de i: vanaf eind augustus vind je de online leermodules hier (wel even aanmelden). We zijn de modules nog aan het vertalen, ook naar het Nederlands.

Practoraat internationalisering

ROC Mondriaan en ROC van Twente hebben sinds 16 november 2020 een officieel ‘practoraat internationalisering’. De kersverse practor Babette Hoeberigs hield online haar inaugurele rede die je hier terug kunt zien.

Een ontwikkeling die niet uit kon blijven, gegeven de aandacht die er de laatste tijd is voor enerzijds internationalisering in het mbo en anderzijds de practoraten die bij de mbo-instellingen uit de grond schieten. Om het eerste te benoemen: politiek, EU, raden, brancheorganisaties, allen wijzen ze op het belang voor studenten om met de juiste ‘internationale competenties’ de arbeidsmarkt te betreden. We leven immers in een globaliserende wereld, voor Nederland als handels-/exportand hebben internationale betrekkingen altijd een groot belang gehad en we exporteren niet alleen goederen, maar ook kennis.

Voor mij was deze rede interessant om te zien hoe die raakt aan mijn onderzoek. Een paar zaken vallen dan op:

  • het is een practoraat van twee “grijze” beroepsopleidingen (ROC); ik werk zelf in het groene mbo;
  • waar ik zelf zoek naar de opbrengsten van internationalisering voor studenten, ging het in de aftrap van het practoraat vooral over de rol van docenten en curriculumontwikkeling.

Zaken die prima naast elkaar kunnen en moeten bestaan, maar zelf focus ik graag op ‘maar wat heeft de student in de klas er aan’. Wat zijn de opbrengsten van internationalisering voor de student zelf, zeker waar het gaat om vakkennis? Daar is nog niet zo veel over bekend.

Mocht je meer willen weten over het practoraat internationalisering: er is nu ook een website in de lucht. Die vind je hier.

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay

Op weg naar ‘beroepscolleges’?

In de mbo-krant online van 9 november j.l. las ik het bericht AOC’s en vakscholen heten straks ‘beroepscolleges’. Nog niet definitief; het is nog een wetsvoorstel.

Hoewel ik er positief tegenover sta, is dan wel weer jammer dat het doel is om krimp op te vangen en er vooral wordt gesproken over mogelijke fusietrajecten. De omgekeerde wereld wat mij betreft: ook zonder krimp zijn mbo-studenten gebaat bij samenwerking met het vo. Op een vorige instelling waar ik werkte gebeurde dat al mondjesmaat: mbo-studenten die in het vavo bijvoorbeeld havo-certificaten haalden, naast hun mbo-traject. Om zo bijvoorbeeld hun kansen in het hbo te vergroten of met een internationale werkgever in het verschiet wilden werken aan het versterken van hun talenkennis. En laat die havo-samenwerking met reguliere vo-scholen nou net buiten het wetsvoorstel vallen. Een gemiste kans, wat mij betreft.

De boer van de toekomst

Ik ben erg geïnteresseerd in technologie en onze ‘groene’ school. Niet alleen als het gaat om de inzet van ICT als instrument om leren mogelijk te maken, maar ook hoe technologie in het boerenbedrijf wordt ingezet. Welke ontwikkelingen zijn er en waar moeten wij onze leerlingen en studenten mee kennis laten maken? En hoe zorgen we dat onze docenten ook in staat zijn om bijvoorbeeld studenten binnen een paar jaar met autonome landbouwvoertuigen te laten oefenen? Hoe overbruggen we de tegenstelling tussen ecologie en technologie?

Een kwekerij op Mars beginnen zoals in ‘The Martian’ is nog wat ver weg (hoewel we zelfs in ons eigen kikkerlandje daar al succesvolle proeven mee doen), maar VPRO’s Tegenlicht had een mooie docu over ‘de boer van de toekomst’. Kun je bijvoorbeeld melk maken uit gras maar zonder koe? Krijgen we straks ‘melkbrouwerijen’? Kan agro-ecologie ons helpen pesticides uit te bannen en weerbaarheid en biodiversiteit toe te laten nemen?

Wat ik persoonlijk uit deze docu meeneem is hoe technologie het mogelijk maakt, door preciezere methodes van bemesting en oogsten, biodiversiteit weer toe te laten nemen. Een mooie ontwikkeling! En een echte kijktip.

Bekijk de uitzending

Doorstart

Vorig schooljaar was ik dit blog begonnen om te schrijven over mijn onderzoekservaringen. Helaas gooiden haperingen met een project en daarna corona behoorlijk wat roet in het eten. Als docent-ondersteuner en ELO-admin betekende de lockdown ‘alle hens aan dek’. Wel een periode om tevreden op terug te kunnen kijken; we hebben docenten en studenten in die tijd een behoorlijke sprong zien maken als het gaat om het gebruik van digitale leermiddelen (en digitale didactiek) die onze organisatie hen ter beschikking stelt.

Wat ik lastig vind, is een manier te vinden hoe ik mijn bevindingen tijdens het onderzoek kan delen met mijn organisatie. Zaken als literatuur, ervaringen, resultaten etc. En dan liefst op zo’n manier dat ik er zelf ook nog wat aan heb. Naast persoonlijke tools als Mendeley en diigo gebruik ik weliswaar teams en daar zou ik met notebook wat kunnen doen. Maar het is allemaal wat omslachtig en blijft ook binnen de organisatie. Daarom dit blog, maar of het ook gaat werken weet ik niet.

Enfin, gestart met de doorstart – nu doorpakken!

Ecosia: doorzoek het web en plant bomen!

Al een tijdje heb ik de zoekmachine Ecosia op mijn mobiel en als standaard browser (met extensie in Opera) geïnstalleerd staan. Ecosia plant bomen terwijl jij zoekt. Een supersympathiek idee. Ecosia geeft zelf aan:

  1. Transparant te zijn (door het publiceren van de financiële verslagen)
  2. CO2 neutraal te zijn (de servers draaien op hernieuwbare energie)
  3. Privacy-vriendelijk te opereren (ecosia slaat geen gebruikersgegevens op en volgt ze ook niet)

Ecosia is geen onderdeel van, maar wel gebaseerd op Microsoft Bing. Het bedrijf, gevestigd in Berlijn, zorgt echter zelf voor de doorontwikkeling/optimalisatie er van.
Wil je meer achtergrondinformatie over Ecosia, dan is deze blog een aanrader om te lezen.
Hier lees je meer over de projecten van Ecosia.

Toegift: wil je toch van google gebruik blijven maken en tóch groen zoeken, dan is zoekgroen.nl wellicht een alternatief.

Voor leraren: een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen leraren via een pilot een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang te krijgen tot wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie en aanmelden via de website van de VO-raad
https://www.vo-raad.nl/nieuws/een-jaar-lang-gratis-toegang-tot-wetenschappelijke-publicaties

Image by klimkin from Pixabay

Heb jij je al ingeschreven voor de MBO onderzoeksdag 2019?

Dit jaar heb ik deel uit mogen maken van de reviewcommissie voor de MBO Onderzoeksdag 2019. Deze wordt 21 november a.s. gehouden bij het ROC van Twente.

“Deze dag is bedoeld om ervaringen in de verschillende fasen van het onderzoeksproces uit te wisselen. Een platform voor docenten en andere werkenden in het mbo, waar je contact kan leggen met collega-onderzoekers.

Op deze dag staat het delen van kennis centraal. Presentatoren delen niet alleen kennis maar nemen ook deel aan bijdragen van andere presentatoren. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen.”

We hebben een hele stapel mooie onderzoeksvoorstellen mogen beoordelen. Kom zelf kijken, luisteren en meedoen!

Meer informatie en inschrijven: https://www.mboonderzoeksdag.nl/home.aspx

(logo via de website van de mbo onderzoeksdag)

Internationalisation in Floristry

In de periode 2017-2018 heb ik met mijn onderwijsinstelling meegedraaid in het Erasmus+ KA2-project “Digital Classrooms & Floristry Vocational Education in Europe”. Doel van het project was om bestaande èn aankomend medewerkers/ondernemers in de bloemenbranche (bij) te scholen in de veranderende branche. En dát de branche aan het veranderen is kun je alleen al zien aan het afnemend aantal bloemenzaken.
Daarvoor hebben we op niveau 3/4/5 MOOC’s voor onze en andere digitale leeromgevingen ontwikkeld. In vervolg op dat project ben ik nu betrokken bij een project dat zich richt op het gebruik van AR/VR en 3D printen in de bloemenbranche. We doen dat samen met andere (ook niet-bloemgerelateerde) buitenlandse onderwijsinstellingen.

Voor de zomer hebben we onder medewerkers van zowel de branche als het bloem-onderwijs een enquête uitgezet, waarbij we probeerden draagvlak en noodzaak van het inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen te achterhalen. Is er überhaupt behoefte om “iets” met AR/VR en 3D printen te doen? En zo ja, waarom en zo nee, waarom dan niet? Waar liggen de belemmeringen als je het wel wilt; wat zijn de argumenten om er niet aan te beginnen?

De uitkomsten zijn 50/50. De helft ziet nut en noodzaak, wil aan de slag maar ervaart nog wel allerlei belemmeringen. De andere helft ziet geen nut en noodzaak.
Nu vraag ik me bij die andere helft af: is daar nu sprake van onbewust, of juist bewust onbekwaam zijn?


Photo by Patrick Schneider on Unsplash