Internationalisation in Floristry

In de periode 2017-2018 heb ik met mijn onderwijsinstelling meegedraaid in het Erasmus+ KA2-project “Digital Classrooms & Floristry Vocational Education in Europe”. Doel van het project was om bestaande èn aankomend medewerkers/ondernemers in de bloemenbranche (bij) te scholen in de veranderende branche. En dát de branche aan het veranderen is kun je alleen al zien aan het afnemend aantal bloemenzaken.
Daarvoor hebben we op niveau 3/4/5 MOOC’s voor onze en andere digitale leeromgevingen ontwikkeld. In vervolg op dat project ben ik nu betrokken bij een project dat zich richt op het gebruik van AR/VR en 3D printen in de bloemenbranche. We doen dat samen met andere (ook niet-bloemgerelateerde) buitenlandse onderwijsinstellingen.

Voor de zomer hebben we onder medewerkers van zowel de branche als het bloem-onderwijs een enquête uitgezet, waarbij we probeerden draagvlak en noodzaak van het inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen te achterhalen. Is er überhaupt behoefte om “iets” met AR/VR en 3D printen te doen? En zo ja, waarom en zo nee, waarom dan niet? Waar liggen de belemmeringen als je het wel wilt; wat zijn de argumenten om er niet aan te beginnen?

De uitkomsten zijn 50/50. De helft ziet nut en noodzaak, wil aan de slag maar ervaart nog wel allerlei belemmeringen. De andere helft ziet geen nut en noodzaak.
Nu vraag ik me bij die andere helft af: is daar nu sprake van onbewust, of juist bewust onbekwaam zijn?


Photo by Patrick Schneider on Unsplash

WURKS Projecten 2018/2019

Bij ons op school wordt regelmatig gebruik gemaakt van de lesmaterialen die via Groen Kennisnet te vinden zijn. Er zijn weer een aantal nieuwe WURKS-projecten toegevoegd:

(overgenomen van de website)
Actuele wetenschappelijke kennis uit WURKS-projecten op het gebied van planten, dieren, voeding en leefomgeving wordt door Groen Kennisnet ontsloten in dossiers en wiki’s om te delen met docenten en leerlingen uit het MBO en HBO. Dossiers geven achtergrondinformatie over een onderwerp, met relevante links naar publicaties, video’s en websites. Wiki’s bieden online lesmateriaal, opdrachten en handboeken die je direct in het onderwijs kunt gebruiken. Dit dossier geeft een overzicht van de resultaten van de WURKS projecten uit 2018/2019.

Klik HIER voor de website.

Eerste blogbericht

Ik heb eerder een blog gehad, toen ik nog als geschiedenisdocent voor de klas stond. Ergens in de archieven van het wereldwijde web is daar nog wel een restantje van te vinden, maar toen ik binnen het onderwijs een ander pad ging bewandelen, heb ik mijn blog verwijderd.

Nu een nieuw blog. De belangrijkste reden: na de 2e ronde van het pre-promotietraject van het ECBO (ism HU, BVMBO en OU) te hebben gevolgd, ben ik nu bezig met het vervolg: een daadwerkelijk promotietraject. Daar wil ik de komende tijd over bloggen. Voor mezelf, om te verzamelen en te reflecteren, maar ook om mogelijk als inspiratie te kunnen dienen voor anderen. En natuurlijk ook gewoon ‘ter leringhe ende vermaeck’. Want ook over het groene onderwijs is er genoeg interessants te melden. En in de tussentijd moet ik het bloggen ook weer een beetje in de vingers krijgen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd …


Photo by Dan Dimmock on Unsplash