Voor leraren: een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties

Vanaf 29 oktober 2019 kunnen leraren via een pilot een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang te krijgen tot wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie en aanmelden via de website van de VO-raad
https://www.vo-raad.nl/nieuws/een-jaar-lang-gratis-toegang-tot-wetenschappelijke-publicaties

Image by klimkin from Pixabay

Heb jij je al ingeschreven voor de MBO onderzoeksdag 2019?

Dit jaar heb ik deel uit mogen maken van de reviewcommissie voor de MBO Onderzoeksdag 2019. Deze wordt 21 november a.s. gehouden bij het ROC van Twente.

“Deze dag is bedoeld om ervaringen in de verschillende fasen van het onderzoeksproces uit te wisselen. Een platform voor docenten en andere werkenden in het mbo, waar je contact kan leggen met collega-onderzoekers.

Op deze dag staat het delen van kennis centraal. Presentatoren delen niet alleen kennis maar nemen ook deel aan bijdragen van andere presentatoren. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen.”

We hebben een hele stapel mooie onderzoeksvoorstellen mogen beoordelen. Kom zelf kijken, luisteren en meedoen!

Meer informatie en inschrijven: https://www.mboonderzoeksdag.nl/home.aspx

(logo via de website van de mbo onderzoeksdag)