Practoraat internationalisering

ROC Mondriaan en ROC van Twente hebben sinds 16 november 2020 een officieel ‘practoraat internationalisering’. De kersverse practor Babette Hoeberigs hield online haar inaugurele rede die je hier terug kunt zien.

Een ontwikkeling die niet uit kon blijven, gegeven de aandacht die er de laatste tijd is voor enerzijds internationalisering in het mbo en anderzijds de practoraten die bij de mbo-instellingen uit de grond schieten. Om het eerste te benoemen: politiek, EU, raden, brancheorganisaties, allen wijzen ze op het belang voor studenten om met de juiste ‘internationale competenties’ de arbeidsmarkt te betreden. We leven immers in een globaliserende wereld, voor Nederland als handels-/exportand hebben internationale betrekkingen altijd een groot belang gehad en we exporteren niet alleen goederen, maar ook kennis.

Voor mij was deze rede interessant om te zien hoe die raakt aan mijn onderzoek. Een paar zaken vallen dan op:

  • het is een practoraat van twee “grijze” beroepsopleidingen (ROC); ik werk zelf in het groene mbo;
  • waar ik zelf zoek naar de opbrengsten van internationalisering voor studenten, ging het in de aftrap van het practoraat vooral over de rol van docenten en curriculumontwikkeling.

Zaken die prima naast elkaar kunnen en moeten bestaan, maar zelf focus ik graag op ‘maar wat heeft de student in de klas er aan’. Wat zijn de opbrengsten van internationalisering voor de student zelf, zeker waar het gaat om vakkennis? Daar is nog niet zo veel over bekend.

Mocht je meer willen weten over het practoraat internationalisering: er is nu ook een website in de lucht. Die vind je hier.

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay

Op weg naar ‘beroepscolleges’?

In de mbo-krant online van 9 november j.l. las ik het bericht AOC’s en vakscholen heten straks ‘beroepscolleges’. Nog niet definitief; het is nog een wetsvoorstel.

Hoewel ik er positief tegenover sta, is dan wel weer jammer dat het doel is om krimp op te vangen en er vooral wordt gesproken over mogelijke fusietrajecten. De omgekeerde wereld wat mij betreft: ook zonder krimp zijn mbo-studenten gebaat bij samenwerking met het vo. Op een vorige instelling waar ik werkte gebeurde dat al mondjesmaat: mbo-studenten die in het vavo bijvoorbeeld havo-certificaten haalden, naast hun mbo-traject. Om zo bijvoorbeeld hun kansen in het hbo te vergroten of met een internationale werkgever in het verschiet wilden werken aan het versterken van hun talenkennis. En laat die havo-samenwerking met reguliere vo-scholen nou net buiten het wetsvoorstel vallen. Een gemiste kans, wat mij betreft.