Practoraat internationalisering

ROC Mondriaan en ROC van Twente hebben sinds 16 november 2020 een officieel ‘practoraat internationalisering’. De kersverse practor Babette Hoeberigs hield online haar inaugurele rede die je hier terug kunt zien.

Een ontwikkeling die niet uit kon blijven, gegeven de aandacht die er de laatste tijd is voor enerzijds internationalisering in het mbo en anderzijds de practoraten die bij de mbo-instellingen uit de grond schieten. Om het eerste te benoemen: politiek, EU, raden, brancheorganisaties, allen wijzen ze op het belang voor studenten om met de juiste ‘internationale competenties’ de arbeidsmarkt te betreden. We leven immers in een globaliserende wereld, voor Nederland als handels-/exportand hebben internationale betrekkingen altijd een groot belang gehad en we exporteren niet alleen goederen, maar ook kennis.

Voor mij was deze rede interessant om te zien hoe die raakt aan mijn onderzoek. Een paar zaken vallen dan op:

  • het is een practoraat van twee “grijze” beroepsopleidingen (ROC); ik werk zelf in het groene mbo;
  • waar ik zelf zoek naar de opbrengsten van internationalisering voor studenten, ging het in de aftrap van het practoraat vooral over de rol van docenten en curriculumontwikkeling.

Zaken die prima naast elkaar kunnen en moeten bestaan, maar zelf focus ik graag op ‘maar wat heeft de student in de klas er aan’. Wat zijn de opbrengsten van internationalisering voor de student zelf, zeker waar het gaat om vakkennis? Daar is nog niet zo veel over bekend.

Mocht je meer willen weten over het practoraat internationalisering: er is nu ook een website in de lucht. Die vind je hier.

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay

Doorstart

Vorig schooljaar was ik dit blog begonnen om te schrijven over mijn onderzoekservaringen. Helaas gooiden haperingen met een project en daarna corona behoorlijk wat roet in het eten. Als docent-ondersteuner en ELO-admin betekende de lockdown ‘alle hens aan dek’. Wel een periode om tevreden op terug te kunnen kijken; we hebben docenten en studenten in die tijd een behoorlijke sprong zien maken als het gaat om het gebruik van digitale leermiddelen (en digitale didactiek) die onze organisatie hen ter beschikking stelt.

Wat ik lastig vind, is een manier te vinden hoe ik mijn bevindingen tijdens het onderzoek kan delen met mijn organisatie. Zaken als literatuur, ervaringen, resultaten etc. En dan liefst op zo’n manier dat ik er zelf ook nog wat aan heb. Naast persoonlijke tools als Mendeley en diigo gebruik ik weliswaar teams en daar zou ik met notebook wat kunnen doen. Maar het is allemaal wat omslachtig en blijft ook binnen de organisatie. Daarom dit blog, maar of het ook gaat werken weet ik niet.

Enfin, gestart met de doorstart – nu doorpakken!

Heb jij je al ingeschreven voor de MBO onderzoeksdag 2019?

Dit jaar heb ik deel uit mogen maken van de reviewcommissie voor de MBO Onderzoeksdag 2019. Deze wordt 21 november a.s. gehouden bij het ROC van Twente.

“Deze dag is bedoeld om ervaringen in de verschillende fasen van het onderzoeksproces uit te wisselen. Een platform voor docenten en andere werkenden in het mbo, waar je contact kan leggen met collega-onderzoekers.

Op deze dag staat het delen van kennis centraal. Presentatoren delen niet alleen kennis maar nemen ook deel aan bijdragen van andere presentatoren. Zo ontstaat een cyclus van kennis brengen, kennis ophalen en kennis delen.”

We hebben een hele stapel mooie onderzoeksvoorstellen mogen beoordelen. Kom zelf kijken, luisteren en meedoen!

Meer informatie en inschrijven: https://www.mboonderzoeksdag.nl/home.aspx

(logo via de website van de mbo onderzoeksdag)

Eerste blogbericht

Ik heb eerder een blog gehad, toen ik nog als geschiedenisdocent voor de klas stond. Ergens in de archieven van het wereldwijde web is daar nog wel een restantje van te vinden, maar toen ik binnen het onderwijs een ander pad ging bewandelen, heb ik mijn blog verwijderd.

Nu een nieuw blog. De belangrijkste reden: na de 2e ronde van het pre-promotietraject van het ECBO (ism HU, BVMBO en OU) te hebben gevolgd, ben ik nu bezig met het vervolg: een daadwerkelijk promotietraject. Daar wil ik de komende tijd over bloggen. Voor mezelf, om te verzamelen en te reflecteren, maar ook om mogelijk als inspiratie te kunnen dienen voor anderen. En natuurlijk ook gewoon ‘ter leringhe ende vermaeck’. Want ook over het groene onderwijs is er genoeg interessants te melden. En in de tussentijd moet ik het bloggen ook weer een beetje in de vingers krijgen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd …


Photo by Dan Dimmock on Unsplash